Archive : Category

Blufpoker zonder uitroepteken

POSTED ON 18-12-14  - POSTED IN Nieuws

Ik verlang wel eens terug naar de tijd dat ik een zin afsloot met een punt. Eén punt, niet twee of drie. Of soms zelfs vier. Dat een zin bij hoge uitzondering een uitroepteken kreeg, bijvoorbeeld bij totale verwondering, een (groot!) onverwacht genoegen of heftige verontwaardiging. Dat de combinatie vraagteken/uitroepteken het gevolg moest zijn van een typfout en dat meerdere puntjes gevolgd door een uitroepteken of een vraagteken (of beiden) waarschijnlijk vragen hadden opgeroepen bij de ontvanger. Hysterisch zou dat overkomen, of beter gezegd: een beetje ‘Comic Sans’.

vraagtekens-uitroeptekensMijn zakelijke schrijven en privé schrijven vertonen, net als bij de meeste mensen het geval zal zijn, een discrepantie. Waar de zakelijke teksten keurig kop-staart zijn en de juiste leestekens op de juiste plekken bevatten, staan de ‘privé-zinnen’ bol van overtollige punten en een veelheid leestekens om die zin zogenaamd kracht bij te zetten. Soms probeer ik het nog wel eens: interpunctie in de ‘privé-zinnen’ zoals ‘ie ooit bedoeld was. Maar mijn zinnen ogen er grauw en fantasieloos door, afgevlakt. Als ik ze in mijn hoofd meelees – bij wijze van check – is de voice over in mijn hoofd er een met het monotone, blikken stemgeluid van robot Robin uit Bassie & Adriaan. “Bedankt voor de opdracht.” zonder uitroepteken klinkt hondsondankbaar. Toch? Van een ‘Hoe kom je daar nou bij’ zonder de gouden tripple-leestekencombinatie ‘?!?’ gaat net zoveel verontwaardiging uit als K3 die zingt over boze eekhoorns. Een zin niet meer beëindigen met 2 of 3 puntjes houdt in dat ik geen twijfel, bijdehandheid of ‘denk-daar-maar-eens-over-na’ kan laten doorklinken. En dan heb ik het nog niet eens over alle tot smileys-leidende leestekencombinaties.

Help, ik kan me niet meer uitdrukken met leestekens zoals ze bedoeld zijn! En ik geloof niet dat ik daar alleen in ben. In dit hele stukje heb ik vaker op de Backspace-toets moeten drukken om te snoeien in overtollige uitroeptekens en punten dan dat ik de meestvoorkomende letter (een e?) uit dit stukje heb ingetikt. Maar ik ga cold turkey! Bij wijze van experiment. Zinnen met enkele punten, vraagtekens na een vraag en uitroeptekens alleen als de zin nadruk verdient. O, en hoofdletters alleen aan het begin van de zin en geen Caps Lock-woorden voor een lekkere vette beklemtoning. Niet minder boos, blij, enthousiast, dankbaar, verontwaardigd en opgewekt dan anders, het is alleen niet meer zo zichtbaar. Correct interpunctiegebruik bij wijze van poker face dus…. (die laatste waren om het af te leren.)

Het Grootdictee: ‘In elk geval beter dan dat Van Kootengedoe’

POSTED ON 18-12-14  - POSTED IN Berichten, Nieuws

dicteeSommige mensen moeten er niet aan denken hier voor hun lol aan deel te nemen, een beetje taalpurist likt zijn vingers erbij af: Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Gisteren voor de 25e keer georganiseerd in de Eerste Kamer in Den Haag. Ware dicteefanaat Rein Leentfaar doet de ‘nabeschouwing’ van ‘Tussen niemendalletje en blankebabybilletjesprivilege’.

“Hoewel vele malen beter dan vorig jaar – ‘dat Van Kootengedoe’ – voldeed ook dit dictee toch weer niet aan de eisen die je aan een kwaliteitsdictee zou mogen stellen.” Rein Leentfaar weet waar hij het over heeft. De 70-jarige gaat bijna alle dictees in Nederland en België af, besteedt 3 uur per dag aan de Nederlandse taal en leest De Van Dale met het plezier van iemand die een roman leest. Zijn dictees leveren hem vaak de hoofdprijs op. In 2012 schreef hij Hare Majesteit de Koningin nog een sollicitatiebrief: hij zou de troonrede graag nakijken op spelfouten. Een bijzondere man! Ik ontmoette hem eerder dit jaar bij het Groot Veenendaals Dictee van de Rotaryclub, waar ik met 22 fout niet onaardig scoorde. Die score viel echter in het niet bij die van Rein: een paar foutjes.

Vier voor éénRein Leenfaart
Rein toog gisteren voor het Groot Nederlands Dictee dat in Nederland en België op tv werd uitgezonden naar het Belgische Merelbeke. Waar hij zich het meest over verbaasde? “Dat ‘het Dictee’ met een hoofdletter geschreven werd, had ik moeten weten na de discussie vorig jaar over ‘groot dictee’ en ‘Groot Dictee’. Quod non. Onze Taal vindt een kleine letter overigens ook verdedigbaar.” Aangezien het woord meerdere keren in het dictee voorkwam, leverde het hem vier fouten op. “Echt ridicuul!” Een volgend puntje: de schrijfwijze van ‘De Tweede’. “Dat ‘de Tweede’ alleen goed was, is vreemd: volgens mij is ‘II’ ook goed. Volgens mij spreek je ook ‘II’ uit als ‘de Tweede’.”

Meneer Van Dale heeft Geen Antwoord
Voor een man met een haast onmetelijke woordenschat hoort hij niet gauw iets voorbij komen dat onbekend in de oren klinkt. Dit dictee werd de dicteegoeroe echter verrast door ‘turbe’ en ‘brossel’, die gelukkig fonetisch overeenkomen met de juiste schrijfwijze. “Opschrijven wat je hoort, loont.” Het woord brossel dat ook in de Van Dale niet te vinden is, betekent brokje of stukje (gewestelijk). Rein over het gebruik van het woord in de context: “Dat sloeg als een tang op een varken, want stukje is hier geen synoniem voor het geschrevene.” Het onbekende woord ‘tafa’ meende hij overigens wel te kennen (betekenis: muizensoort).

Hoeft niet hoor, jury
Er was een moment dat de jury het publiek tegemoet kwam; ongelooflijk en ongelofelijk werden allebei goed gerekend. Rein: “Soepel, maar dat moet je niet willen! De uitspraak is verschillend, laat één van beide vormen duidelijk uitspreken en dat is het dan.” Overige punten, waarop Rein van mening verschilt met de jury: “’oeioeimachine’ had niet gebruikt mogen worden: in de papieren Van Dale met koppelteken, in de online Van Dale zonder. ‘Gribbelgrabbel’ is een bijna-reduplicatie. En ‘Grote of Dikke Van Dale’ vind je in het voorwoord van de papieren Van Dale! Ik acht tot slot naast ‘Ali Babataalschatkamer’ zeker ook ‘alibabataalschatkamer’ zeer wel verdedigbaar”.

Next!
De Nederlandse prominenten maakten gisteren gemiddeld 31 fouten. Rein presteerde met acht fouten (waaronder vier keer ‘dictee’ in plaats van ‘Dictee’) net zo goed als de nummer 2 tijdens van de wedstrijd. Een score waar menigeen jaloers op zou zijn. Voor Rein is het echter een tegenvaller, normaal scoort hij beter. “Dit hele dictee maar weer gauw vergeten, overgaan tot de orde van de dag en op naar het volgende ‘echte’ dictee.”

MVO-verslag Struik Foods valt in de prijzen

POSTED ON 05-12-13  - POSTED IN Nieuws

Het eerste duurzaamheidsverslag van Struik Foods Belgium/Chillfis, waarvoor Mijnheer Van Puffelen de teksten heeft geschreven en herschreven, is bekroond met een Best Belgian Sustainability Report Award 2013.

tekstschrijver duurzaamheidsverslagDinsdagavond 3 december 2013 organiseerde het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de 15e editie van de Best Belgian Sustainability Report Awards. Deze onderscheiding beloont de beste Belgische duurzaamheidsverslagen in vier verschillende categorieën. In 2013 werden er vijf Awards uitgereikt onder de 54 genomineerde bedrijven.

Gemakkelijk leesbaar
De jury, bestaande uit maar liefst 18 deskundige leden, beoordeelde de duurzaamheidsverslagen op inhoud en rapporteringsprincipes. In de categorie ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ heeft de jury het duurzaamheidsverslag 2012 van Struik Foods Belgium/Chillfis verkozen als winnaar. De jury vond dit eerste Belgische verslag van Struik Foods en Chillfis onder meer volledig, goed gepresenteerd en opgesteld volgens de GRI-richtlijnen. Ook het gemakkelijk leesbare karakter van het verslag sprak de jury aan. Mijnheer Van Puffelen tekstbureau stelde in 2013 de teksten op voor het duurzaamheidsverslag van Struik Foods Belgium/Chillfis.

Lees hier het Duurzaamheidsverslag.

Britse school verbiedt straattaal

POSTED ON 17-10-13  - POSTED IN Nieuws

Taalpuristen verfoeien het: de hedendaagse verbastering van de taal, die op steeds grotere schaal plaatsvindt. In Engeland houden ze daar ook niet zo van. Een middelbare school in Londen verbiedt zijn leerlingen om bepaalde informele woorden te gebruiken, meldde de Telegraaf vandaag.

De zogenaamde  ‘zwarte lijst’ wordt aangevoerd door woorden als ain’tinnitcozlikeextra en we woz. Ook mogen leerlingen hun zinnen niet langer beginnen met basically of eindigen met yeah. Leerlingen die de verboden woorden gebruiken in de ‘formele zones’ van de school worden gecorrigeerd. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk.

straattaal-engels

 

Ondergang van de spelling

Harris Academy Upper Norwood, de bewuste middelbare school, hoopt de leerlingen op deze manier beter voor te bereiden op toekomstige formele gesprekken, waarin slang uiteraard niet wordt geduld. De school heeft laten weten niet ‘tegen straattaal te zijn, maar simpelweg andere manieren van communiceren te willen bevorderen’. Wat duidelijk meespeelt bij dit straattaalverbod is dat recente onderzoeken in Engeland laten zien dat een op de vier 11-jarigen moeite hebben met spelling, interpunctie en grammatica.

Back to Top